آبسه ريه

آبسه ريه

 

   اطلاعات اوليه  

 توضيح كلي  آبسه ريه ناحيه اي از عفونت در ريه كه توسط بافت ملتهب احاطه شده است . بافت عفوني شده ريه تخريب شده و چرك جايگزين آن مي گردد. اين بيماري مسري نيست .  

علايم شايع

_ سرفه همراه خلط . خلط اين بيماران چركي ، اغلب داراي رگه هاي خوني و گاهي بدبو است . 
_ بوي بد تنفس 
_ تعريق 
_ تب 3/38 درجه سانتيگراد يا بالاتر 
_ لرز 
_ كاهش وزن 
_ درد سينه (گاهي )

 

 علل آبسه ريه

معمولاً به عنوان عارضه اي متعاقب پنوموني (ذات الريه) رخ مي دهد. گاهي آبسه ريه در اثر استنشاق ترشحات آلوده از مجاري تنفسي فوقاني به داخل ريه ، در يك فرد بيهوش يا دچار افت هوشياري ايجاد مي شود. افت هوشياري بيماران ممكن است ناشي از ضربه سر، استفاده از بيهوشي يا بي حسي براي جراحي (شامل بيحسي دنداني )، مسموميت ناشي از الكل و خواب عميق اعمال شده توسط داروها باشد. عامل آبسه ريه عموماً باكتري هاي بيماري زايي نظير كلبسيلا، پسودوموناس ، استافيلوكوك يا استرپتوكوك بتاهموليتيك مي باشند.  

  عوامل افزايش دهنده خطر 

_ اعتياد به الكل 
_ بيهوشي عمومي براي جراحي يا صدمات اخير منجر به بيهوشي 

 

پيشگيري اقدام فوري جهت درمان طبي در موارد عفونت هاي تنفسي و به ويژه پنوموني (ذات الريه) .

حفظ بهداشت مطلوب دهان و دندان براي جلوگيري از عفونت هاي دهاني كه مي تواند منجر به آبسه ريه گردد.

معمولاً با درمان آنتي بيوتيكي طولاني مدت (تا شش ماه ) قابل علاج است .

    عوارض احتمالي

در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان آنتي بيوتيكي ، آبسه مزمن شده و عوارضي چون كاهش وزن ، كم خوني ، برونشكتازي يا بيماري مزمن ريه را در پي دارد. 

_ پاره شدن آبسه كه منجر به آمپيم يا خونريزي شديد در ريه مي گردد. 
_ گسترش عفونت به ساير نواحي بدن ، به ويژه مغز  

  درمان    

 اصول كلي بررسي هاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش هاي خون ، كشت چرك به دست آمده از آبسه جهت تعيين نوع آنتي بيوتيك تجويزي و عكس ساده ريه و اسكن ريه باشد. برونكوسكوپي (استفاده از يك وسيله بصري با چراغي در نوك آن كه از ناي عبور داده شده و وارد برونش ها مي گردد) در موارد مشكوك به ورود جسم خارجي به ريه . 

پیشگیری

ترك استعمال دخانيات 
در حد امكان به تمرين هاي ورزشي با تنفس عميق بپردازيد. 
نحوه تخليه وضعيتي ريه را بياموزيد تا به خروج ترشحات نايژه اي كمك كنيد. از ناحيه شكم به طوري بر روي تخت قرار گيريد كه سر و سينه شما از لبه تخت آويزان باشد. خود را وادار به سرفه كنيد. اين كار را تا هنگامي كه ديگر قادر به دفع خلط نباشيد، ادامه دهيد. اين عمل را دوبار در روز به مدت 10-5 دقيقه انجام دهيد. 


در صورت عدم بهبود آبسه ، گاهي جراحي جهت تخليه چرك آبسه يا برداشت آبسه و قسمت درگير ريه لازم مي شود.     داروها آنتي بيوتيك ها به مدت طولاني براي مقابله با عفونت و جلوگيري از عود آن ، تا هنگامي كه عكس ريه نشان دهنده پاك شدن عفونت باشد، فعاليت خود را كاهش دهيد.

رژيم غذايي

رژيم خاصي نياز نيست . مصرف مايعات را افزايش دهيد به طوري كه روزانه حداقل هشت ليوان مايعات مصرف كنيد. با مصرف مايعات بيش از حد معمول ، بدن مجبور مي شود تا قسمتي از اين مايعات را از طريق ريه دفع كند و بنابراين ترشحات ريوي غليظ ، رقيق تر شده و دفع آن با سرفه آسان تر مي گردد.  

  در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد

_اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان دچار علايم آبسه ريه باشيد. 
 بروز موارد زير در طي درمان : 
ـ افزايش تب به 3/38 درجه سانتيگراد يا بالاتر 
ـ غليظ شدن ترشحات با وجود درمان 
ـ تخليه وضعيتي ريه نشان دهنده تغيير در رنگ ، مقدار يا قوام خلط باشد. 
ـ علايم عفونت ريه پس از درمان عود نمايد، به خصوص سرفه خلط دار، تب يا احساس ناخوشي عمومي

تاریخ ارسال: 1396/1/26
تعداد بازدید: 1386