یک ساعت ورزش دو روز در هفته چه می کند؟

یک ساعت ورزش دو روز در هفته چه می کند؟

کافی است در هفته در روز را انتخاب کنید و در این دو روز  هر روز یک ساعت ورزش کنید

شما به میزان 5 کیلو گرم از وزن خود رادر طی دو ماه کاهش وزن خواهید داشت

یک ساعت ورزش می تواند به میزان قابل ملاحظه ایی نشاط و شادابی را برای شما فراهم نماید

سوخت وساز در بدن شما به درستی انجام خواهد شد

اشتهای شما به غذا افزایش خواهد یافت

سیستم گوارش شما به کار خواهد افتاد

-

تاریخ ارسال: 1396/4/25
تعداد بازدید: 1793
کلمات کلیدی
ارسال نظر