آیا میدانید رشد مو به اسید معده نیز بستگی دارد اسید معده  به طور عمده مسئول جذب مواد مغذی است.

مو از کراتین تشکیل شده است که پروتئین است. برای داشتن موی مناسب مصرف پروتئین و جذب موثر آن ضروروی است در طی یک وعده غذایی، معده ما باید بسیار اسیدی می شود تا پروتئین را به اسید آمینه برساند.امروزه علاوه بر کسانی که اغلب سوزش معده دارند دسته دیگری هستند که اسید کافی را ترشح نمیکنند این گونه افراد دارای موهای ضعیف و شکننده ای هستند زیرا قابلیت تفکیک و تجزیه پروتئین را ندارند.

 

-

تاریخ ارسال: 1396/7/12
تعداد بازدید: 2311
ارسال نظر